En büyük yerleşim hareketini 1522 yılında Osmanlı İmparator'luğuna katılan DULKADIROĞLULARI Beyliği bünyesinde olan Yeni il ve Halep Türkmenlerin konar göçer olarak Anadolu’ya yayılmasıyla birlikte başlamıştır. Emirdağ merkez kasaba ve köylerine ilk yerleşen aşiret, MORCALI TÜRKMEN aşireti'dir. İlçe merkezinin ilk sahibi CIRGIN TÜRKMENLERI, bu aşirete bağlıdır. İkinci olarak KARABAĞLI AŞIRETI, 1691 - 1696 yıllarındaki iskân kanunu ile gelmişlerdir. Davulga, Bademli v.b. köy ve kasabalardaki

yeditubeibrahim-kirmizibekmezserifebekturgutyaylaalirozturk2muhsintopgumebasaranegitim
muratenayeditubegitardersiizmirtintinaibrahim-kirmizibekmezmeramsahinsolcerrecoerdalozturk2mustafacolak1serifebekturgutyaylamehmetsoner1alirozturk2muhsintopgumeselimyalcinermervesapmaz75basaranegitim